Opmuring

Med den håndværksmæssige udførelse sikres, at fugerne er fyldte. Stenen køres med en skæv drejning ned i mørtlen, således at studsfugen bliver fyldt, og den overskydende mørtel vælder frem på forsiden, hvor den skrabes af. Indersiden af muren er således uden mørtelpølser.

Ole Storgaard - der både er arkitekt og uddannet murer - skriver videre i bogen KALK:

"Husk altid på, at en mursten er en brændt vare, der aldrig er ens. Føl på den, drej den i hånden, og mærk dig, at alle sten buer. Den krumme side kalder vi ryggen, den buede maven. Mavesiden er glat og rygsiden er ru og ridset at føle på. Husk altid på, at enten skal ryggen vende opad eller også maven. Det må aldrig være uens, det er sjusket. Det skal aftales inden arbejdet påbegyndes, men det almindelige er, når ryggen vender op. Som sagt, hvis du ser et murværk, hvor stenene er vendt forskelligt, kan du straks se, at det er en "spjældskraber", der har forsøgt sig som murer, eller også er vedkommende mere murer af navn end af gavn.

Tag lempeligt på stenen, ellers kan dine fingerspidser ikke holde. Dine fingerender skal være bløde som kattepoter. Læg mærke til murerens hænder, og den måde han vender stenene på, og læg mærke til, hvor løst han holder på sit værktøj. Mureren har normalt de pæneste håndværkerhænder.

Arbejd med fyldte fuger, og når stenen lægges, skal dette gøres med vibrerende bevægelser, ellers størkner mørtlen, og stenen bliver aldrig fast.

Når stenen først er lagt, må den ikke senere ’rettes til’, som f.eks. bankes på plads ved lodning af et hjørne. Det hedder ’slaglodning’. Slagloddede hjørnesten vil for eftertiden altid ligge løse og vil resultere i, at husets hjørner, som egentlig skulle være stærke, er svage steder, som også er åbne for slagregn og frostskader. Du skal opøve dig i at have så godt et øjemål, at stenen ligger der med det samme.

Hjørnets opbygning er det vigtigste; det bestemmer det præcise murværk. 10 skifter på en alen og alle skifter og studser skal have ens fugetykkelse, og hver sten skal være lodret og vandret – altså - kontroller højde, lodret og vandret plan. Kontroller også vinklen. En retvinklet trekant kan du lave af tre brædder, som har sidelængden 3, 4 og 5 alen.

I selve murværket må du huske, at lederkopper i forbandtet skal være lodret over hinanden, og i løberforbandter skal hver 4. studs i forbandtkoden loddes.

Der skal altid være forbandt i murværket, og du må aldrig mure fuge over fuge. Gør du det, er straffen at du skal ha´ mesters datter!

Ovennævnte belæring er nok 100 år gammel. Den kunne være 200 år gammel eller ældre, og den er stadig gyldig."