Indvendig pudsning - berapning

Berapning er den simpleste form for overfladebehandling, og da den ikke skures, udføres den med en lagtykkelse, der gør den uegnet til udendørs brug. Kældervægge og gavle i loftsrum er traditionelt blevet berappet, idet berapningen giver murværket en dækket og lukket overflade velegnet som bund for kalkfarvning.

Mørtlen kastes på og skrabes af, således at alle huller og ujævnheder er fyldt op. Herefter vaskes overfladen over med en piassavakost lodret og vandret og med diagonale strøg således at mørtellaget danner et tyndt dækkende lag.

Når mørtlen har sat sig, kostes overfladen af med en tør kost, så løse sandkorn fjernes.

Mørtlen kan være KC 60/40/850 eller KKh 50/50/575 eller K 100/1000 0-2 mm bakke- eller strandsand. Skal væggen efterfølgende kalkes, bør der ikke anvendes cement i mørtlen.

Næsten enhver bund kan berappes. Murværk med tegl - beton støbt mod bræddeforskalling - blokmurværk med tegl, klinkerbetonblokke eller porebetonblokke. Berapningens styrke skal blot afstemmes efter underlaget.