Afsyring af murværk

Det bør tilstræbes at mure blankt murværk så rent, at afsyring overflødiggøres. Eventuelle mørtelrester bør fjernes med en ren kost. Kalk er basisk og baser og syrer neutraliserer hinanden. Det bevirker at en del af mørtlen ødelægges, hvis man vasker med saltsyre. Desuden kan afsyringen give farveforandringer i mursten og fuger.

Hvis man alligevel vælger at afsyre, så skal syren være "teknisk ren saltsyre med 25 beaumégrader". At syren skal være teknisk ren indebærer, at den ikke må indeholde svovl og andre kemikalier, der vil misfarve murværket. Syren skal være færdigblandet, når den leveres på byggepladsen, og må kun findes i følgende fortynding:

1 del 30 % saltsyre til 20 dele rent vand.

Afsyringen bør kun udføres én gang og foretages oppefra og ned. Syren skal udskiftes med mellemrum, idet forurenet saltsyre kan fremkalde misfarvninger.

Afsyring skal konfereres med teglværket, idet der kan være iblandet pigmenter eller kemikalier, for eksempel mangan, i det rå ler, som ikke tåler afsyring, men generelt er der ingen særlige regler for røde mursten. For gule og roséfarvede teglsten er det vigtigt, at der tilføres så lidt syre som muligt. Blådæmpede og manganholdige teglsten tåler ikke syre.

Afsyring må KUN udføres udendørs, må kun foretages én gang og altid oppefra og nedefter! Blandingsforholdet er 1 del 30% saltsyre til 20 dele vand.