Kort begrebsafklaring

Der er ganske mange materialer og teknikker til rådighed i murerfaget. Det er ikke altid let at holde rede på de mange udtryk. F.eks. bruges ordene kalk, kalkmørtel, hydratmørtel, hydraulisk kalkmørtel, vådmørtel og cement ofte meget upræcist. Det er medvirkende til at skabe forvirring om fagets materialer og metoder.

Notatet ”MUREMØRTLER -  RÅMATERIALER, MØRTELTYPER, ANVENDELSE” giver en let læselig oversigt over begreber og anvendelse til brug på byggepladser, tegnestuerne og i undervisning.

>> Læs notatet her