Om udførelse

Anvendelse af gængse mørteltyper
Hvor og hvordan benyttes de mest gængse mørteltyper?
Læs mere

Opmuring
Med den håndværksmæssige udførelse sikres, at fugerne er fyldte. Stenen køres med en skæv drejning ned i mørtlen således at studsfugen bliver fyldt, og den overskydende mørtel vælder frem på forsiden, hvor den skrabes af.
Læs mere

Fugning
Ved udførelse af blank mur, hvilket vil sige at forbandt, sten og fuger står synlige, skal fugerne umiddelbart efter opmuringen behandles. Enten skal fugerne trykkes eller kradses ud med henblik på senere fugning.
Læs mere

Afsyring af murværk
Det bør tilstræbes at mure blankt murværk så rent, at afsyring overflødiggøres. Eventuelle mørtelrester bør fjernes med en ren kost.
Læs mere

Facadepudsning
Facadepudsen bør opfattes som et offerlag for de sten den dækker - det er billiger og lettere at reparere pudsen end de underliggende bygningsdele. Facadestenene, der danner bund for pudslaget, skal være frostsikre og stærkere end de pudslag, der påføres.
Læs mere

Vandskuring
Stenskuring, sækkeskuring og filtsning. Vandskuring er en fællesbetegnelse for overfladebehandlinger, hvor en finkornet mørtel trækkes på facaden og derefter bearbejdes med vand og et værktøj, der har givet behandlingen navn.
Læs mere

Kalkning
Nykalkning. Overfladen bør være enten vandskuret eller pudset. Man kan godt kalke på blankt murværk, men det ser grimt ud, kalkningen vil med sit fine farvelag afsløre alle huller og ujævnheder i murværket, og give det nogle lys- og skyggevirkninger, der ikke er tilsigtet.
Læs mere

Indvendig puds
Berapning er den simpleste form for overfladebehandling, og da den ikke skures, udføres den med en lagtykkelse, der gør den uegnet til udendørs brug. Kældervægge og gavle i loftsrum er traditionelt blevet berappet.
Læs mere

Afrensningsmetoder
Ved renovering af ældre huses udvendige overflader er det undertiden nødvendigt at foretage en afrensning, afhængig af overfladernes beskaffenhed og graden af tilsmudsning.
Læs mere