Om materialer

Ordbog over murværksmaterialer
Afsnittet giver korte beskrivelser af de gængse materialer inden for murerfaget.
Læs mere

Dannelse af kalksten
Ordet "kalk" kommer fra det latinske calx - men hvordan er kalksten dannet i vores undergrund?
Læs mere

Produktion af bindemidler
Afsnittet beskriver i korte træk, hvordan bindemidlerne, der indgår i mørtel til opmuring, fremstilles.
Læs mere

Bindemidlernes kemi
Bindemidler til mørtelfremstilling har vidt forskellig kemi og dermed egenskaber. Afsnittet forklarer kemien for luftkalk og hydrauliske komponenter.
Læs mere

Tilslagsmateriale
Tilslagsmaterialer til mørtel er grus. Bindemidlerne i mørtel skal udfylde mellemrummene mellem partiklerne og danne et glidelag på partiklernes overflade. Mængden af bindemiddel skal helst være lille, og godt mørtelgrus skal derfor have en så lille mellemrumsprocent som muligt.
Læs mere

Gængse mørteltyper
Mørtler kan ikke entydigt typeopdeles, idet de forskellige mørteltyper ofte overlapper hinanden. De gængse mørteltyper, der præsenteres her, tager både udgangspunkt i produktstandarder og i murertraditionen. Afsnittet omhandler sammensætning og egenskaber for mørtler og forklarer baggrunden for opdeling efter anvendelse, efter koncept (recept eller funktion), efter fremstillingsmåde eller efter bindemiddelindhold.
Læs mere

Mørtelhistorie
Anvendelse af luftkalkmørtler i byggeriet går meget langt tilbage i tiden, men også anvendelse af hydrauliske komponenter er kendt i Norden i efterhånden flere århundreder. Her gives et kort rids af en spændende historie om brug af mørtler.
Læs mere