Om materialer

Hvad er kalk?
Bygningskalk er et basisk mineralsk bindemiddel, hvis egenskaber har været kendt og udnyttet i årtusinder. Ved opvarmning af kalksten til ca. 840-900 grader C uddrives kultveilten fra kalkstenen, som herefter kaldes brændt kalk.
Læs mere

Kalkens kemi
Luftkalk og hydraulisk kalk Til bygningskalk skelnes mellem to typer kalk - luftkalk, der hærder ved luftens kultveilte, hvorved der frigøres vand hvilket ses som byggefugt og hydraulisk kalk, der hærder ved binding af vand.
Læs mere

Dannelse af kalk
Østersskaller, kildekalk (frådsten og travertin) kalksten og limsten (bryozokalk og koralkalk), gotlandskalk, kinnekullekalk og alle marmorarter er dannet af kalk. De forskellige forekomster har helt forskellige egenskaber - nogen er bløde og smuldrende andre er hårde og slidstærke.
Læs mere

Luftkalk
Fremstilling af bygningskalk er en cyklus, der begynder og ender med det samme materiale. Kulsur kalk udglødes, hvorved kultveilten afgives, og tilbage bliver kalkilte eller brændt kalk, der har mistet op mod 40% af sin oprindelige vægt.
Læs mere

Hydraulisk kalk
Hydraulisk kalk fremkommer ved brænding af en kalksten med et lerindhold der er højere end 6% og er kendetegnet ved, at den hærder ved tilsætning af vand. Den kaldes også for en uren kalk.
Læs mere

Mørtel
Receptmørtel, funktionsmørtel, murermørtel og pudsemørtel. Mørtel er en fællesbetegnelse for blandinger af uorganiske bindemidler og tilslagsmaterialer, som det er muligt at ælte sammen med vand.
Læs mere

Hvidtekalk
Kalkfarver og kalkvandslasering. Hvidtekalk er vådlæsket, brændt kalk, der efter afkøling hældes på spande. Den bedste hvidtekalk opnår man ved at udrøre kulekalk med vand. Kulekalken skal have lagret frostfrit i en kalkkule i min. 2 år, gerne mere, hvorunder kalk-partiklerne bliver mere og mere finkornede.
Læs mere