Litteratur om kalk

Cleaning Sandstone
Information for Historic Building Owners. Folder. Historic Scotland
Læs mere

Djursland Kalk
Af Børge Kjær. Udgivet i år 2001. Grenaa Egnsarkiv
Læs mere

Fasaderehabilitering
Norsk Puss- og Mørtelforening har gleden av å presentere sin nye håndbok om fasaderehabilitering. Boken er på ca 100 sider og gir veiledning for mur-, puss- og malerarbeider på fasader av murverk og betong.
Læs mere

Historiska bruk på Läckö slott

Læs mere

Hydraulisk bruk i norden

Læs mere

Hydrauliskt Kalkbruk
Produktion och Använding i Sverige vid byggande från medeltid till nutid.
Læs mere

Kalk
af Ole Storgaard, arkitekt m.a.a. Udgivet med støtte fra Københavns Erhvervsakademi 2006
Læs mere

Kalk & hantverk
Dokumentasjon av konferens på Läckö Slott 26.-27. augusti 1999
Læs mere

Københavns farver
Københavns farver henvender sig til de ansvarlige for de Københavnske gadebilleder, lige fra husejere og boligforeninger til sagsbehandlere i stat og kommune, planlæggere, arkitekter, konservatorer, malere, murere, entreprenører og farveproducenter.
Læs mere

Længe leve kalkmørtlen
Fire artikler om luftkalkmørtlers egenskaber (pdf). Om bindemidlerne og om luftkalkmørtlens arbejdsmæssige fordele og tekniske egenskaber. Om styrkemåling og styrkens tidsudvikling. Om beregning af bæreevnen i et parcelhus muret i kalkmørtel. Om luftkalkmaterialernes gode holdbarhed
Læs mere

Materialebogen
H.C. Dam, Leif Gereard, Otto Leistiko, Torben Lindemark, Anders Nielsen, Ole Toft Sørensen.
Læs mere

Mortars in Old Structures

Læs mere

Murerbogen
Erhvervsskolernes Forlag og Murerfagets Oplysningsråd 1995. Indeholder grundlæggende viden om murstenen, mange nyttige konstruktionsdetaljer etc., samt indføring i pudsearbejde, tagarbejde, vådrum m.m.
Læs mere

Murerhåndbogen
Bogen gennemgår emner som: Valg af murværkskonstruktioner, materialer, udførelse, tegltage, fugtisolering, overfladebehandling, fliseopsætning, teglgulve, renovering, misfarvet murværk, vedligeholdelse og drift, definitioner
Læs mere

Precious Inheritance
The Conservation of Welsh Vernacular Buildings. Cliff Blundell
Læs mere

Renoveringshåndbogen
Formålet med denne håndbog er at skabe forudsætninger for en korrekt og hensigtsmæssig renovering af ældre bygninger. Der vises konkrete eksempler på skader som grundfugt, afskalninger fra muren og puds, revner, misfarvninger, skimmelsvamp samt problemer i forbindelse med vandindtrængen.
Læs mere

Roms Farver
Roms farver reviderer opfattelsen af det okkerfarvede Rom som et uforanderligt og autentisk billede af fortiden.
Læs mere

Repointing Rubble Stonework
Information for Historic Building Owners. Folder. Historic Scotland
Læs mere

Traditional Lime Mortar and Plaster
Recunstruction with Emphasis on Durability. Kristin Balksten, doktorsavhandling. Recension av Thorborg von Konow
Læs mere