Om foreningen

Formål
Formålet med å danne et NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK er, med inspiration fra England, Scotland og Irland, hvor nettverket "Building Limes Forum" har eksistert siden 1992, å samle produsenter, håndverkere, rådgivere, myndigheter, forskere og andre brukere og interesserte i kalk i byggverkt til et årlig seminar, hvor man kan:
- utveksle erfaringer
- avdekke behov - produsenter, håndverkere, rådgivere osv.
- høre om og se nye produkter eller forskningsresultater
- presentere ideer, nye projekter, ny viten
- samarbeide over de nordiske grenser

Emner
Emner, som kan drøftes på NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK, er f.eks.:
- Fremstilling Tradisjonell og industriell
- Anvendelse Restaurering og nybygg
- Utførelse Håndverket, normer og spesifikasjoner
- Egenskaper Tekniske og miljømessige
- Erfaringer Produsenter, rådgivere, håndverkere

Organisering
NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK er organisert som en alminnelig medlems- forening med et styre, en årlig generalforsamling og en årlig medlemskontingent. Styret består av medlemmer fra de nordiske landene, valgt på generalforsamlingen.

Aktiviteter
Det avholdes et felles nordisk møte minst én gang om året. Dette skjer på skift i de nordiske landene samt evt. i England m.m.
Utover dette holdes det mindre nasjonale møter om relevante emner.

Medlemskontingent for 2022/2023
Enkeltmedlemmer: 400 NOK/år (360,- DKK/år) (430,- SEK/år)
Studerende: 200 NOK/år (180,- DKK/år) (215,- SEK/år)
Pensionister: 300 NOK/år (270,-DK/åe) (322,-SEK/år)
Innmelding foretas via hjemmesiden HER

Sponsorer
Kontakt sekretariatet for yderligere oplysninger

Hjemmeside og Nyhetsbrev
Foreningens hjemmeside ligger på: www.kalkforum.org.
Her annonseres de kommende arrangementer, og her kan man finne opplysninger om materialene, innlegg fra årsmøtene og andre møter og artikler og nyheter fra medlemmene.

Styret: 2022/ 2023

Formand:
Torben Seir, SEIR Materialeanalyse, Danmark, + 45 53589311

Næstformand:
Inger Marie Olsrud, Riksantikvaren, Norge, +47 98202803

Bestyrelsesmedlemmer
Kristofer Mattiasson, Stucco Maestro, Sverige, +46 768307018
Kati Winterhalter, Arkitektbyrå Okulus, Finland, +35 8407185831

Arrangementskomiteer

Danmark
Søren Vadstrup, KADK, +45 20454096
Linda Jill Peitersen, Rambøll +45 51611121
Helge Hansen,

Norge
Britt-Alise Hjelmeland, Forsvarsbygg, Nasjonale Festningsverk.
Jens Petter Lunde. Malermester Jens Pettr Lunde, +47 705 283005
Atle Elverum, Nidaros Domkirkens Restaureringsarbeider
Camilla Sandem Dhelie, WSP Norge

Sverige
Kristofer Mattiasson, Stucco Maestro
Daniel Nymberg, Målarkalk, +46 70-77269332
Kristin Balksten, Uppsala Universitet, Campus Gotland

Finland 
Miia Perkkiö,
Ilona Lehto, 
Helena Hirviniemi, 
Tuija Väli-Torala, 
Anni Hassi, 
Kati Winterhalter, 
Reino Huuskonen,

Revisor
Aaen & Co. Statsautoriseret revisorer

Revisorsuppleant
Anne Lindegaard ,DK

Valgkomité
Sanne Spile (DK),
Ulf Nymberg (SE),
Terje Berner (N)(suppleant)

Forretningsfører
Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring i Danmark 
sekretariat og administrator post@kalkforum.org

Bankoplysninger
Danske Bank (det er en dansk konto)
Reg.nr. 1551 Konto 16801658
IBAN: DK 48 3000 0016 801658

SWIFT: BIC DABADKKK

cvr. 35360905