Om foreningen

Formål
Formålet med å danne et NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK er, med inspiration fra England, Scotland og Irland, hvor nettverket "Building Limes Forum" har eksistert siden 1992, å samle produsenter, håndverkere, rådgivere, myndigheter, forskere og andre brukere og interesserte i kalk i byggverkt til et årlig seminar, hvor man kan:
- utveksle erfaringer
- avdekke behov - produsenter, håndverkere, rådgivere osv.
- høre om og se nye produkter eller forskningsresultater
- presentere ideer, nye projekter, ny viten
- samarbeide over de nordiske grenser

Emner
Emner som kan drøftes på NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK er f.eks.:
- Fremstilling Tradisjonell og industriell
- Anvendelse Restaurering og nybygg
- Utførelse Håndverket, normer og spesifikasjoner
- Egenskaper Tekniske og miljømessige
- Erfaringer Produsenter, rådgivere, håndverkere

Organisering
NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK er organisert som en alminnelig medlems- forening med et styre, en årlig generalforsamling og en årlig medlemskontingent. Styret består av medlemmer fra de nordiske landene, valgt på generalforsamlingen.

Aktiviteter
Det avholdes et felles nordisk møte minst én gang om året. Dette skjer på skift i de nordiske landene samt evt. i England m.m.
Utover dette holdes det mindre nasjonale møter om relevante emner.

Medlemskontingent for 2014
Enkeltmedlemmer: 400 NOK/år (360,- DKK/år) (430,- SEK/år)
Firmaer: 1500 NOK/år (1350,- DKK/år) (1610,- SEK/år)
Studerende: 200NOK/år (180,- DKK/år) (215,- SEK/år)
Pensionister: 300NOK/år (270,-DK/åe) (322,-SEK/år)
Innmelding foretas på eget skjema.

Hjemmeside og Nyhetsbrev
Foreningens hjemmeside ligger på: www.kalkforum.org.
Her annonseres de kommende arrangementer og her kan man finne opplysninger om materialene, innlegg fra årsmøtene og andre møter og artikler og nyheter fra medlemmene.

Styret: 2013/2014
Styreleder/ordförande Joakim Hansson, Sverige, telefon 46 705135678
Nestleder/viseordförande Torben Seir Hansen, Danmark, telefon 45 49219716 / 45 21425632

Britt-Alise Hjelmeland, Norge, telefon 47 23097830
Søren Vadstrup, Danmark, telefon 45 29454096 / 45 45425514
Niels-Holger Larsen, Danmark, telefon 45 21463977
Ewa Sandström Malinowski, Sverige, telefon 46 705283005
Kristofer Mattiasson, Sverige, telefon 46 768307018
Terje Berner, Norge, 

Suppleanter/varamenn:
Atle Elverum, Norge, telefon 47 94881489
Helen Simonsson, Sverige, telefon 46 851918339

Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring i Danmark fungerer som sekretariat
og administrator post (at) kalkforum.org