Om foreningen

Formål
Formålet med å danne et NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK er, med inspiration fra England, Scotland og Irland, hvor nettverket "Building Limes Forum" har eksistert siden 1992, å samle produsenter, håndverkere, rådgivere, myndigheter, forskere og andre brukere og interesserte i kalk i byggverkt til et årlig seminar, hvor man kan:
- utveksle erfaringer
- avdekke behov - produsenter, håndverkere, rådgivere osv.
- høre om og se nye produkter eller forskningsresultater
- presentere ideer, nye projekter, ny viten
- samarbeide over de nordiske grenser

Emner
Emner som kan drøftes på NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK er f.eks.:
- Fremstilling Tradisjonell og industriell
- Anvendelse Restaurering og nybygg
- Utførelse Håndverket, normer og spesifikasjoner
- Egenskaper Tekniske og miljømessige
- Erfaringer Produsenter, rådgivere, håndverkere

Organisering
NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK er organisert som en alminnelig medlems- forening med et styre, en årlig generalforsamling og en årlig medlemskontingent. Styret består av medlemmer fra de nordiske landene, valgt på generalforsamlingen.

Aktiviteter
Det avholdes et felles nordisk møte minst én gang om året. Dette skjer på skift i de nordiske landene samt evt. i England m.m.
Utover dette holdes det mindre nasjonale møter om relevante emner.

Medlemskontingent for 2017/2018
Enkeltmedlemmer: 400 NOK/år (360,- DKK/år) (430,- SEK/år)
Studerende: 200NOK/år (180,- DKK/år) (215,- SEK/år)
Pensionister: 300NOK/år (270,-DK/åe) (322,-SEK/år)
Innmelding foretas via hjemmesiden HER

Sponsorer
Kontakt sekretariatet for yderligere oplysninger


Hjemmeside og Nyhetsbrev
Foreningens hjemmeside ligger på: www.kalkforum.org.
Her annonseres de kommende arrangementer og her kan man finne opplysninger om materialene, innlegg fra årsmøtene og andre møter og artikler og nyheter fra medlemmene.

Styret: 2017/2018

Formand:
Torben Seir, Danmark. SEIR Materialeanalyse + 45 53589311

Næstformand:
Morten Langvik, Norge +47 482 55 004

Bestyrelsesmedlemmer:
Kristofer Mattiasson, Stucco Maestro, Sverige

Kati Winterhalter, Arkitektbyrå Okulus, Finland +35 8407185831

Arrangementskomiteer

Danmark

Torben Seir, SEIR Materialeanalyse, +45 53589311

Søren Vadstrup, KADK, +45 20454096

Linda Jill Peitersen, Teknologisk Institut, +45 72202331

Norge
Britt-Alise Hjelmeland, Forsvarsbygg, Nasjonale Festningsverk.

Jens Petter Lunde. malermester jens Pettr Lunde +47 705 283005

Atle Elverum, Nidaros Domkirkens Restaureringsarbeider

Sverige
Kristofer Mattiasson. Stucco Maestro.

Daniel Nymberg, Målarkalk. +46 70-77269332

Kristin Balksten, Uppsala Universitet, Campus Gotland

Revisor
Anders Nielsen. Danmarks Tekniske Universitet. +45 30504191

Valgkomite'
Anders Nielsen, Ewa Malinowski, Terje Berner (suppleant)

Forretningsfører
Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring i Danmark 
sekretariat og administrator post (at) kalkforum.org