LÆS OM ÅRSMØDET på Gotland i august 2019 HER

 

MUREMØRTEL - begrebsafklaring
Ved en høring i Rådvad i 2016 om murermørtler, blev vi opmærksomme på at udtrykkene eksempelvis kalk, kalkmørtel, hydratmørtel, hydraulisk kalkmørtel, vådmørtel og cement bruges meget upræcist indenfor murerfaget og synes at medvirkende til at skabe forvirring om fagets materialer og metoder.
En gruppe af videnpersoner, nedsat af Nordisk Forum For Bygningskalk har siden arbejdet for at skabe klarhed over begreberne og har udarbejdet et ganske detaljeret notat der giver en logisk, historisk og teknisk afklaring af, hvad der er hvad, hvad det hedder, samt anvendelsesmulighederne for de forskellige mørteltyper.
Notatet repræsenterer viden fra forskere og fagfolk fra Nordisk Forum for Bygningskalk, DTU-BYG, TI-Murværk, Kunstakademiets Arkitektskole, Center for Bygningsbevaring i Raadvad og Bygningskultur Danmark.
Gruppen lytter gerne hvis nogle af medlemmerne har kommentarer til indholdet, da notatet stadig under udarbejdelse.