Marienlyst slotsmur - forsøgsprojektMarienlyst slotsmur - udførelsesplan for forsøgsprojekt

Muren omkring Marienlyst Slotspark

Undersøgelser af puds på ældre murværk i prøvefelter

Baggrund

De tre bindemidler i mørtel til murværk, luftkalk, hydraulisk kalk og portland-cement har været kendt i Danmark siden henholdsvis 1000-tallet, i slutningen af 1700-tallet og i midten af 1800-tallet. Så vi burde derfor kende disse materialers egenskaber og anvendelsesområder til bunds, men dels kan de tre bindemidler kombineres på mange måder, hvad der ændrer egenskaberne og dels er forholdene i selve murværket også meget forskellige, afhængig af de ydre forhold.

Dette gør sig særligt gældende ved pudsning af eksisterende ældre murværk, hvor murværkets beskaffenhed og fugtforholdene i murværket også påvirker resultatet.

Mange af barokkens bygninger (1650 - 1740) har pudsede facader, men i mange tilfælde er denne påført senere. Men med rokokoen (1740 – 1760) bliver facadepudsen meget dominerende, som en kort overgang til klassicismen (1760 – 1850), hvor stort set alle huse blev pudset. Et af de første klassicistiske bygningsværker overhovedet herhjemme var ombygningen af Marienlyst slot ved Helsingør i 1759-63 udført af den indkaldte franske klassicistiske arkitekt Nicolas-Henri Jardin.

De pudsede facader er herefter dominerende i dansk arkitektur frem til historicismen (1850-1930), hvor den blanke mur igen ser dagens lys, side om side med pudsede historicistiske bygninger, og de pudsede facader dominerer igen kortvarigt på de hvide funktionalistiske bygninger omkring 1930. Men med modernismens gennembrud i 1940-erne forsvinder pudsede facader stort set fra dansk arkitektur.

Det ældste pudsede murværk vi har i Danmark er således omkring 275 år, og i denne periode har bygningerne typisk været pudset om 1-2 gange, så en holdbarhed på 100-150 år eller mere er absolut forventeligt de fleste steder. Men for at opnå denne forholdsvis gode holdbarhed er det vigtigt at pudsen udføres med de rigtige materialer, opbygget på den rigtige måde og udført på en håndværksmæssigt korrekt måde. Men hvad forstår man helt konkret ved disse tre faktorer, der skal spille sammen for at opnå et smukt og holdbart resultat: Materialerne, konstruktionen og den håndværksmæssige udførelse.

Manglen på et kvalificeret svar herpå lyser os i møde ved mange pudsarbejder på ældre bygninger i dag, der efter kort tid udviser grimme skjolder, revner eller falder af. Selv om der også findes mange gode eksempler på ny puds på vanskelige bygninger, der ser ud til at holde godt. Men der er ofte tale om meget store summer til pudsarbejder, der ikke holder, eksempelvis Dybbøl Mølle, der først fik en holdbar puds i tredje forsøg.

Muren omkring Marienlyst Slotspark

Nordisk Forum for Bygningskalk er en nordisk forening for fagfolk indenfor byggebranchen, der netop arbejder med at blive klogere på disse spørgsmål. I oktober 2014 arrangerede den danske underkomite af Nordisk Forum for Bygningskalk foreningens Årsmøde i Helsingør, med 150 deltagere, hvor eet af emnerne var puds på udvendigt murværk. Som praktisk eksempel havde vi valgt den meget gamle – formentlig fra 1750-erne, måske ældre – mur omkring Marienlyst Slot, på den meget udsatte strækning ud for Lappen i Helsingør. Her er havemuren på den indvendige side halvt dækket af havens terræn, mens den på ydersiden, mod Lappen er udækket i fuld højde. Dette område på muren har derfor særligt vanskelige fugttekniske forhold.

Vi kan i dag se at muren dels er pudset med mange forskellige pudstyper. Fugtforholdene, og specielt saltene herfra, bevirker at pudsen mange steder er faldet af og andre steder er præget af store mængder grøn algevækst.

I forbindelse med Årsmødet i oktober 2014 blev et område på muren afrenset for gammel puds og klargjort til opsætning af en række prøver med forskellige mørteltyper, forskellige opbygninger af pudsen og forskellige håndværksmetoder.

Alt dette blev omhyggeligt dokumenteret, både før og efter udførelsen – og naturligvis formidlet og diskuteret under Årsmødet, hvor alle de udførende var til stede og fremviste materialer og viste eksempler på udførelsen.

Vi har nu en ret enestående samling eksempler på 6 forskellige mørtelprodukter, der ydermere er varieret i 3-4 håndværksmæssige teknikker, alt sammen sat på stort set den samme bund og på samme tidspunkt. Selve muren repræsenterer et af de vanskeligste pudseopgaver overhovedet, fugtteknisk og aldersmæssigt.

Så vi har også en enestående mulighed for at studere hvad der sker med disse mange forslag til en holdbar puds på ældre murværk. Vi kunne selvfølgelig vente 10-15 år og se, hvad der fortsat sidder fast og hvad der er faldet af, men vi har faktisk i dag en række metoder til at studere murværket og pudsen undervejs – ja faktisk lige nu og foreløbigt tre år frem.

Derfor går vores ansøgning ud på at udføre et undersøgelsesprogram i 3 år på de opsatte prøvefelter på havemuren på Marienlyst Slot.

Vi forventer, at projekt vil kunne fortælle os – og mange andre – mere om, hvordan man skal pudse ældre murværk i fremtiden, med hensyn til materialer, opbygning af puds, samt den håndværksmæssige udførelse. Så en vigtig del af projektet er også at publicere og formidle resultaterne til flest muligt.

Muren

Projektgruppe

Lektor, arkitekt m.a.a. Søren Vadstrup, (Kunstakademiets arkitektskole)
Civ.ing. Anders Nielsen (tidl. DTU)
Arkitekt m.a.a Anne Lindegaard (Center for Bygningsbevaring)
Arkitekt m.a.a.Kjeld Borch Vesth (Kulturarvsstyrelsen)
Arkitekt m.a.a Niels-Holger Larsen (Kulturarv Bornholm)
Arkitekt m.a.a. Per Godtfredsen (tidl. Helsingør kommune)
Civ.Ing. Poul Klenz Larsen (Nationalmuseets Bevaringsafdeling)
Arkitekt m.a.a.Søren Bøgh (tidl MURO)
Geolog Torben Seir (SEIR-materialeanalyse A/S)

Murermestre
De medvirkende murerfirmaer fremgår af planchen herover, hvor deres firmanavne er placeret over det murfelt, de hver især har arbejdet på.

Marienlyst slot
Marienlyst - forundersøgelse
Marienlyst - udførelsesplan
Marienlyst - murprojekt sigte
Marienlyst forsøgsprojekt -folder juni 2016

Marienlyst-5 års fugtmålinger
Marinelyst- Målinger på Danmarks Tekniske Universitet DTU
Marienlyst- Fotos af felterne 2015-2020      
Marienlyst-konklusioner 
Marienlyst- Pudsmaterialernes mikrostruktur (afventer)

Presse
Slotsmur under forvandling
125 kalkeksperter i Helsingør
Mørtel på menuen på Konventum i denne uge