Længe leve kalkmørtlen

Fire artikler om luftkalkmørtlers egenskaber.

Download

  1. Om bindemidlerne og om luftkalkmørtlens arbejdsmæssige fordele og tekniske egenskaber
  2. Om styrkemåling og styrkens tidsudvikling
  3. Om beregning af bæreevnen i et parcelhus muret i kalkmørtel
  4. Om luftkalkmaterialernes gode holdbarhed

1, 2 og 4 er skrevet af Anders Nielsen. 3 er skrevet af Lars Zenke Hansen. Kgs. Lyngby, november 2013. Artikel 1, 2 og 3 er tidligere publiceret i tidsskriftet TEGL 2013 nr. 1, 2 og 3