Historiska bruk på Läckö slott -fasadrestaurrering och forskningsinsatser 2002-2009

Ewa Sandström Malinowski
Göteborg Universitet, Institutionen för Kulturvård

ISBN 978-91-981406-4-4
ISSN 1101-3303

Vad innebär i praktiken, att "anpassa putsen till de befintliga murverken"? Hur kan kunskaper om lokala byggnadsmateriel och ursprunglig byggnadsteknik utnyttjas så att de bidrar till ett lyckat resultat?

Den här rapporten sammanfattar erfarenheterna från ett samarbete mellan Statens fastighetsverk och Göteborgs Universitet, ett projekt med både forskning och praktiskt restaureringsarbete som pågick på Läckö slott under åren 2002-2009.