Murerhåndbogen

Forlaget Tegl, www.muro.dk 
Udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk for Murerfagets Oplysningsråd.

Bogen gennemgår emner som: Valg af murværkskonstruktioner, materialer, udførelse, tegltage, fugtisolering, overfladebehandling, fliseopsætning, teglgulve, renovering, misfarvet murværk, vedligeholdelse og drift, definitioner. Håndbogen indledes med afsnittet "Hvor kan jeg få besked" med orientering om litteratur om tegl, mørtel og det murede byggeri.

Mur-tag

En videndatabase om materialer og udførelse samt produktinformationer relateret til det tunge byggeri. Udviklet i samarbejde mellem en række producenter, Teknologisk Institut / Murværk og murerbranchen. Formålet er, at give byggeriets parter et værktøj, der nemt giver adgang til alle typer af informationer om byggevarer indenfor det murede byggeri.