Renoveringshåndbogen - mur og tag

Teknologisk Institut Murværk
Keld Egholm, Helge Hansen og Jens Østergaard
Forlaget Tegl 1999 www.muro.dk

ISBN 87-8892-536-6

Fugt, afskalninger, facadeafrensninger - hvordan gribes det an? Hvordan findes årsagen til problemet og hvordan kan en opstået skade repareres?

Formålet med denne håndbog er at skabe forudsætninger for en korrekt og hensigtsmæssig renovering af ældre bygninger. Der vises konkrete eksempler på skader som grundfugt, afskalninger fra muren og puds, revner, misfarvninger, skimmelsvamp samt problemer i forbindelse med vandindtrængen. Derudover behandles udbedringsmetoder. Også puds og overfladebehandling beskrives med redegørelse for pudsarbejde og arbejde med indfarvede mørtler. Afsnittet udskiftning af tegltage beskæftiger sig med udskiftning af tagsten, men der orienteres også om undertage og ventilation.