Nyhedsbrev 2002/03

Nyhedsbrev 2002/03

Indhold
Foreningen
Bestyrelsen 2002/2003
Generalforsamling & årsmøde august 2002
Meddelelser fra sekretariatet
Seminar i Trondheim 25.-27.september 2003
Seminaret i Århus august 2002
Djurslands kalk Af Børge Kjær, arkivar
Bog om Djurslands kalk. Anmeldelse, Af Anders Nielsen
Bornholmsk cement –geologi og historie. Af Poul Klenz Larsen og Agnete Thorvardarson
Olika bruksorter använda för restaureringen av Kastholm Slott åren 1982-2001 Av Piotr Palamarz
Rønne Ting- og arresthus i, Bornholm –en facadeistandsættelse. Af Niels Holger Larsen
Istandsættelse af facadedekorationer i kalkmørtel, cementmørtel og gips. Af Søren Vadstrup
Notat vedrørende seminar. Av Åge Eidsæter
Kalkbredning etter gamle metoder. Av Morten Langvik og Terje Berner
Kalktreff i Kilkenny, Irland september 2002 Af Britt Alise Hjelmeland
Vidste du det? Hvad kalkvand også kan bruges til?