Stillehavsøsters - siste nyt

Ingress

Spredningen av stillehavsøsters har i de senere årene vært økende langs Norges kyst. Østers er en invaderende og uønsket art, som danner rev og ødelegger strendene. Prosjektet Stillehavsøsters – Naturkatastrofe – Gull for kulturminnevernet har de siste årene drevet forskning og utvikling gjennom forsøk med brenning av kalk fra denne ressursen. Martinussen Tradisjon og Kompetanse AS har, sammen med Terje Berner, Tore Granmo og Per Storemyr, så langt arrangert syv faglige kalksamlinger, der ulike typer kompetanse er bragt sammen for produksjon og anvendelse. Østerskalken er blitt testet på kulturhistoriske bygninger. I 2021 har det vært en brenning og tre faglige samlinger, der en har hatt fokus på bruk av østerskalk på kulturhistoriske bygg i Larvik, Langesund og Sunnfjord i Norge.

I Larvik ble det i mai gjennomført brenning av ca 2.1 tonn østers til restaureringen av Tanum Kirke (1100- eller 1200-tallet) i Larvik, og på det gamle rådhuset (1700-tallet) i Langesund. Den største kalkovnen som er utviklet i prosjektet kan nå brennes kontinuerlig, og resultatet fra brenningen i Larvik ble ca 1.1 tonn brent kalk i løpet av et døgn. Sørveggen på kirken ble delt vertikalt på midten og det ble brukt østerskalk på halve veggen og Rødvig kulekalk på andre halvdelen. På begge halvdelene ble de to typer kalk brukt fra innerst til ytterst. Erfaringen med kalkarbeidene viser at østerskalken kan brukes i alle deler av restaureringen. Murerne kunne melde tilbake at det var liten forskjell på de to typer kalk under arbeidet. Det ble også laget østerskalk til restaurering av grunnmuren på Det gamle rådhus i Langesund, ikke langt fra Larvik. Murerne melder også her at østerskalken er lett å arbeide med. 

Det ble også gjennomført tester med østerskalk i Sunnfjord i Vestland fylke på den fredete Lilllingstonheimen fra 1800-tallet. Den ene langsiden av grunnmuren ble testvegg, der østerskalk og lokal Smilla-kalk ble brukt til alle kalkarbeider. Her laget vi hotmix av østerskalk til ferdig mørtel. Den ble påført varm. Dette fungerte veldig bra og gav smidig og god mørtel som heftet godt på grunnmuren. Prosjektet på Lillingstonheimen var i samarbeid med Fortidsminneforeningen, Per Storemyr (Fabrica Kulturminnetjenester As), Murmester Tore Granmo og Martinussen Tradisjon og Kompetanse As. Alle de tre faglige samlingene og brenningen av østers ble arrangert som læringsarenaer for murere og andre innen kulturminnefeltet.

Stillehavsøstersprosjektet er ført videre i 2021 med etablering av permanent kalkovn i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune. Kalkovnen vil inngå i et foredlingsanlegg for østers til miljøvennlig kalk. Prosjektet er i planleggingsfase og byggingen av kalkovnen (tradisjonell sjaktovn) bli gjennomført høsten 2022. Det vil selvsagt bli faglige samlinger/kurs i bygging av kalkovn i forbindelse med dette.

Atle Ove Martinussen, Martinussen Tradisjon og kompetanse As https://www.facebook.com/atle.martinussen

Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren, imo@ra.no

Pigmentert kalkmaling på pussunderlag av østerskalk. Det gamle rådhus, Langesund (foto privat).

Kalkarbeid med østerskalk på Tanum kirke (foto privat.)