Brent stillehavsøsters er testet

Brenning av stillehavsøsters er omtalt i tidligere nyhetsbrev.  Vi la der vekt på at østerskalken var av god kvalitet og fungerte godt både som mørtel og som maling.  Sitat fra Nyhetsbrevet: Her er kvaliteten utmerket og både murere og malere i prosjektet ble svært overrasket over kvaliteten på kalkmalingen. Den dekker godt, er smidig, mager og lett å påføre. Det mest overraskende er at malingen ikke smitter. 

Ein ting er hva man føler når en arbeider med et nytt materiale. Men hva sier analyseresultatene? Ferske og brente østersskjell fra ulike brenninger er analysert av Bill Revie ved Construction Materials Consultants Ltd i Skottland. Analysene forteller at dette er en svært ren kalk. Den inneholder svakt hydrauliske elementer, men ikke nok til å gjøre kalken hydraulisk. Konklusjonen er at østerskalken er ideell til bruk ved reparasjon og restaurering av tradisjonelle bygninger:

As the product is to be used in the repair and conservation of traditional buildings, in the form of a lime binder for use in mortar, plaster, render and limewash, it is considered that the oyster shell lime produced, as demonstrated by the samples submitted, provided adequate control of the calcining process is exercised, will provide an ideal binder for its intended purpose.

Analyserapporten er lagt ved.

Prosjektleder Atle Ove Martinussen i arbeid med østersmile

 

Atle Ove Martinussen, Martinussen Tradisjon og kompetanse AS

Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren