Mursalte

Mursalte er fællesbetegnelsen for en række salte, der krystalliserer i murværket, og som dels medfører skæmmende udblomstringer, dels udvirker et krystallinsk tryk, der får overfladebehandlinger til at skalle af. Man siger, at pudsen ’mørner’.

Fænomenet har to dele. Fugt og salte. Byggematerialets egenfugt, den stillestående fugt, er ikke problemet. Fugt der er i vandring på grund af vandpåvirkning, kapilarsugning eller kapilarsugning i kombination med damptryk er derimod årsag til skaderne, som kan være ret vanskelige at håndtere.

Årsagerne kan være, at murværket har været udsat for nedbør under opførelsen på grund af manglende afdækning efter arbejdstids ophør. Det kan skyldes opfugtning på grund af slagregn samt forvanding og eftervanding i forbindelse med afsyring. Det kan skyldes diffusionstæt overflade på murværket, således at fugt kondenserer i murværket uden at kunne undvige, og det kan skyldes opstigende grundfugt i ældre murværk uden fugtspærre mod terræn.

Det er vandets kredsløb i murværket, der sætter forvitringen hurtigt i gang. Gennem dette kredsløb bliver en række skadestoffer dels opløst i murværket, dels indført i murværket, hvor de krystalliserer. Skadestofferne er mursalte der hovedsagligt er sulfater og klorider. I mindre omfang er det nitrater og opløselige karbonater. Saltene yder et krystallinsk tryk.

De mest forekommende mursalte er: Sulfater, klorider, nitrater og karbonater.