Misfarvninger - som følge af afsyring

Det er en af de almindeligt forekommende skader i blankt murværk. Misfarvningerne kan skyldes flere ting.

Mørtelslør som følge af, at der er afsyret for tidligt, således at den uhærdede kalk er kostet ud over stenene.

Er der tale om en KC-mørtel, kan mørtelslør være vanskelig at fjerne. Den eneste måde er at skure hver enkelt sten med en stiv børste og saltsyre, efter reglerne for afsyring.

Saltudfældninger opstår som regel i tilfælde, hvor for- og eftervanding ikke har været udført tilstrækkeligt omhyggeligt. Saltsyren reagerer med mørtelens kalk og danner kalciumchlorid, som gør mørtelen stærkt hygroskopisk – vandsugende – og muren kan få mørke skjolder. Misfarvningerne på stenene fortager sig med tiden, og overfladisk salt kan fjernes ved afbørstning.

Forvitring af fuger. Er saltdannelsen trukket dybt ind i muren, kan det krystallinske salttryk få fugen til at vokse og endog sprænge kanter af stenene. Endvidere vil saltkrystallerne optage fugt, som kan medføre frostskader.

Er fugerne skadet af saltsyren, kan det være nødvendigt, helt at fjerne fugerne med en fugefræser, og derefter foretage en omfugning. Uden brug af syre!

Misfarvning som følge af afsyring ses især på manganholdige sten, blådæmpede sten og undertiden også på røde og gule sten, hvor der til det rå ler er tilført tungmetaller eller mineraler for at justere stenens farve. I disse tilfælde skal teglværkets anvisninger altid indhentes.

Fugerne kan under indvirkning af saltsyre få en rødbrun misfarvning, som er næsten umulig at fjerne, uden at murværket skal fuges om.