Indlæg fra årsmødet online 2021

Vedbränd kalk, Sverige – v/ Oscar Nymberg

Oscar Nymberg från Målarkalk holdt et föredrag om fullskalig produktion av olika sorters svensk kalk, om vägen dit och vad det har inneburit. Om tiden räcker en kort berättelse om et aktuellt projekt där kalken har använts.

Produksjon af kalk i Øst-Norge – v/ Tore Granmo

Murer Tore Granmo har bygget sin egen kalkovn og produserer kalk til ulike restaureringsoppgaver. Dagens innlegg handler om en produksjon med uren kalkstein som basis, noe som ga en svakt hydraulisk mørtel. Vi får presentert resultatene fra bruk i restaurering av to middelalderkirker og et fredsmonument.

Forsøg og arbejder med varmlæskede mørtler, Danmark– v/ Karsten D. Olesen 

Karsten D. Olesen fra Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark holdt et indlæg om de igangværende forsøg og arbejder med varmlæskede kalkmørtler. Styrelsen har desuden udarbejdet arbejdsanvisninger og igangsat kurser for murere.