La Calce tra passato e futuro

Kalk mellan fortid til fremti
Rapport från Convegnocalce 08, årsmøte for Forum Italiano Calce
Firenze 4 – 5 desember 2008

Av Terje Berner med tillägg och kommentarer av Ewa Sandström Malinowski

Forum Italiano Calce, det italienska kalkforum, är en nybildad syskonförening till Nordiskt forum för byggnadskalk. Det etablerades i slutet av 2007 och har sitt kontor i Bologna. Det  har en informativ hemsida, http://www.forumcalce.it (på italienska) och ger ut ett nyhetsbrev på internet, ”Forum Italiano Calce News”, 10 gånger om året. Det första, allmänna årsmøtet ble holdt i sentrum av Firenze 4 – 5 desember. Med ca. 80 deltakere og et rikholding foredragsprogram. Vel ledet og gjennomført av Forum Italiano Calce´s presidente, Andrea Rattazzi, assistert av et sekretariat av medlemmer. Nästa Convegno, eller årsmöte, kommer att anordnas i Genua i december 2009.

Hver seksjon i programmet hadde ordstyrere som passet  tiden, 30 min pr. foredragsholder og styrte diskusjonene. Man holdt programmet. Deltakelse for 2 dager, inklusive medlemsavgift i Forumet for ett år, gebyr for seminaret med kaffe/kake/leskedrikk-pauser var € 20. Kost og losji i tillegg.

Seminaret hadde et høyt faglig vitenskaplig nivå, med få utførende håndverkere og mange teoretikere. Ett förhållande som förmodligen speglar den italienska verkligheten; avståndet mellan ’akademin’ och ’praktiken’.

Det var engasjement i diskusjoner på kjent italiensk vis, hvor hånd- og armbevegelser understreket de fremførte argumenter. Dersom foredraget ikke fenget eller gikk utover den tilmålte tid (det skal godt gjøres å fange interessen utover 30 min.) ble det større eller mindre samtaler rundt i salen, som raskt bragte foredragsholderen til havn – fortrinnsvis med sin konklusjon. Selv fant jeg de historiske og restaureringstekniske forelesningene mest interessante, fremfor rene diagrambaserte/grafisk fremstilling av laboratorieforsøk hvor det er vanskelig å få øyet på de praktiske konsekvenser for en håndverker.

Vi var tre representanter/deltagere fra søsterorganisasjonene; Nordisk Forum for Bygningskalk og Building Limes Forum. Det nordiska  kalkforum representerades av Ewa Sandstrøm Malinowski som holdt foredrag ”Återupptäckten av kalk vid restaurering av Läckö slott” om  restaureringsmørtlene på Laekø – på italiensk, avslutningsvis med innslag av engelsk, og undertegnede som norsk praktiserende restaureringshåndverker med noe kjennskap til italiensk håndverk og språk. Från det Britiske kalkforum kom Stafford Holmes bla. a. forfatter av ”Building with Lime”, ny Chairman i Building Limes Forum og Gudfar for mye som har med etablering av kalkfora, historiske kalkovner og tradisjonelle brenninger å gjøre. Stafford ulastelig antrukket med mønstret dress, ensfarget vest og silketørkle i halsen. Lun humor og gentelmans fremføring. Noen av oss kjenner han også i blå kjeledress ved tradisjonelle og historiske kalkovner, på hvilket område han er vår nestor.

For meg som primært har lært det italienske språk av håndverkere fra Toscana, var endel av det vitenskaplige innholdet i de mest teoretiske forelesningene av mindre interesse. Avstanden mellom den akademisk skolerte teoretiker som leder ethvert offisielt restaureringsarbeide i Italia og den praktisk utførende er en distanse, nærmest en avgrunn i verdisetting, som heldigvis ikke lenger er fremtredende i nordeuropa. Selv setter jeg pris på at en spade benevnes som  en spade, og har respekt for dem som kan gjøre bruk av den.

Jeg traff og snakket med en murer – og han var nok den eneste i tillegg til meg i forsamlingen. Han hadde endast begränsad erfaring med bruk av kalk – men sikker i sin sak  - på at dette skulle endres.

Det ble et hyggelig møte med en femtegenerasjons kalkbrenner fra Sicilia; Orazio Spadaro, med 122 års produksjon i familiebedriften, startet i 1886.

Av foredrag som fanget min interesse, utover Ewa ´s presentasjon av sitt forskningsarbeid tilknyttet mørtelbruk på Laekø slott, som vi kjenner, skal nevnes; (fritt oversatt og i kronologisk rekkefølge, men ikke alle nevnt) Stikkordsmessig:

  • ”Magnesiumrik, dolomitisk kalk i Liguria fra middelalder til i dag” av Rita Vecchiattini. Primært om historiske mørtler fra Genova brukt til kaibygging og bygging i våte områder. bl.a. med laboratorieundersøkelser av historiske mørtler med funn av saltholdig strandsand, dolomittisk kalk som innholder mengder av magnesium, og brent kaolin.
  • ”Kalkbrenning – tradisjonell produksjon av kalk i Ballenberg” (Sweitz) av Chiara Lumia. Om tradisjonell brenning, valg av kalkstein, stabling og brenning i et frilands museum i Ballenberg/Sweitz, där alla reparationer sker med den egna kalken.
  • ”Ulike kalktyper i Toscana: kjennskap, produksjon og anvendelse” (14de - 18de århundre) ved Prisca Giovannini. Med beskrivelse av opprinnelsessted (provenienza), hvor de ulike kalktyper med ulik geologisk sammensetning og egenskaper i.h.t skriftlig kildemateriale skulle benyttes. Gammel skriftlig dokumentasjon fram til slutten 18 århundre målt mot nyere studier viser at det var viktig hvor kalken kom fra, hvilken karakteristika den hadde, hvor den ble foreskrevet og til hvilket formål den ble benyttet. Av typer kalkstein med forskjellige opprinnelsessteder i Toscana ble blandt annet nevnt en leirholdig(mergel)-kalkstein; ”Calcina forte”,  en dolomitisk kalkstein ”Calcina dolce” og  en kalsiumrik kalkstein ”Calcina pura”. Alle fra forskjellige områder og med ulike anvendelse.
  • ”Produksjon av kalk i Midtøsten – et hopp tilbake i tid” av Abu Aysheh Moh´d Saud. Med presentasjon av tradisjonelle kalkovner bl.a. fra Yemen, Syria, Egypt og Albania, noen av dem fyrt tradisjonell med ved, andre utradisjonell brensel som gamle bildekk. (med røyutvikling som minnet om fjernsynsbilder fra Gulfkrigen til Bush senior.)
  • ”Gulvlegging med Cocciopesto (teglsteinsknus) fra Romersk periode: Herculanium” ved Alessandro Lugari. Om konstruksjon og metode for oppbygging av gulv med kalk og teglsteinsknus, også med intarsia. 3 lag i ulik stykkelse med forskjellige ”fete” blandinger og med ulik størrelse på tilslag. Påfølgende lag ble lagt og stampet før underlaget var avbundet. Polerte overflater. Hadde vært i bruk i ca. 300 år før den vulkanske asken dekket det hele til. Vakre overflater etter avdekking.
  • ”Kalkmørtler som underlag for antikke mosaikkgulv” av Vincenzo Stranieri. Presentasjon av Greske og Romerske gulv.  3 sjikts underlag for mosaikk – steinsetting på grunnen og 2 lag med kalk og teglsteinsknus og  hvor mosaikken var satt i det siste laget.
  • ”Kalk og Nanokalk”: Bruk i restaurering” av Luigi Dei. Om restaurering av Renessanse fresker i Firenze ved hjelp av nanoteknologi. Kalkvanns-konsolidering har lenge vært kjent og benyttet i mange år, ofte nødvendig med 40 til 60 applikasjoner. Man har ingen kontroll på hvor kalkvannet tar veien og behandlingen gir også uønsket glans til overflaten av malt dekor. Ved Universitetet i Firenze har man klart å splitte kalsiumoksid i bittesmå nanopartikler, løse dette i en type alkohol og påføre – kontrollert i 6 -12 applikasjoner (hviletid/avbinding) som fester malergrunnen, inklusive maleriet, som ligger i/under overflaten til underlaget, ved hjelp av karbonatisering. Nanokalken bygger opp strukturen i den ødelagte pussen, en metode for konsolidering av frescomalerier skadet av vann og salter. Spennende!

Foredragsholdere som ikke er nevnt må ha meg unnskyldt.

Foredragene skal bli å finne på italiensk som pdf-filer om noen måneder på hemsidan http://www.forumcalce.it. Ett nära samarbete mellan de italienska och brittiska kalkfora håller på att etableras. En gemensam ordlista (tvåspråkig) över begrepp som berör kalk och besläktade ämnen håller på att utarbetas. Stafford Holmes nevnte også at Building Limes Forum har til hensikt å få det mest relevante artiklar fra det italiensk ”Forum Italiano Calce News” oversatt til engelsk og vil bli tilgjengelig for medlemmer via www.buildinglimesforum.org.uk. Intressanta artklar från ”The Journal of the Building Limes Forum” kommer också att översättas till italienska. Man ämnar också att översätta Andrea Rattazzis bok ”Conosci il grassello di calce?” / ”Vad vet du om våtsläckt kalk?” till engelska (Edicom Edizioni, 2007).

Et lærerikt seminar og særdeles hyggelige samvær med Ewa og Stafford, både faglig og sosialt. Vi bodde på samme bed&breakfast, spiste godt sammen og vandret i Firenzes sentrum og var bl.a. i Palazzo Medici Riccardi og beskuet renessanse-freskene til Benozzo Gozzoli (1460) som detaljrikt forestiller reisen til de tre vise men – en passende forberedelse til jula.

Terje Berner .