Stillehavsøsters brennes til kalk

Ovnene

Forekomsten av stillehavsøsters har i de senere årene vært økende langs norskekysten. Denne østersen er en invaderende art, som danner rev og ødelegger strendene. Prosjektet Stillehavsøsters – Naturkatastrofe – Gull for kulturminnevernet har det siste år drevet forsøk med brenning av kalk fra denne ressursen. Firma Martinussen Tradisjon og Kompetanse AS  har så langt arrangert tre samlinger der ulike typer kompetanse er bragt sammen for produksjon og anvendelse. Spesielt har kalkmaling basert på østers vakt stor begeistring.

Ovn nr 1 - "5 minutes kiln" hadde 25x25 cm brennklammer og gav 8-9 liter brent østers (brukt 3 ganger). Ovn nr 2 var en større variant med brennkammer 50x50 cm, som gav 87 liter brent østers Ovn nr 3 hadde 50x75 cm brennkammer og fungerte som en sjaktovn med tømming og etterfylling av skjell under brenningsprosessen. Denne gav 440 liter brent østers, som er 9 ganger mer enn i ovn 1 og 5 ganger mer enn i ovn 2. Begge de to siste ovnene er utviklet i prosjektet basert på erfaringene med de ulike brenningene. Vi har også testet brenning av skjell med innmat (ferske skjell), og det fungerte godt. Her hadde innmaten i enkelte skjell krystallisert seg og blitt til glass. Disse skjellene kan males opp og vil da tilføre kalken hydrauliske egenskaper.

Bildende (fra venstre mod høyre): Ovn nr. 1, ovn nr. 2 og ovn nr. 3 utviklet i prosjektet.

Litt om kvaliteten på østerskalken – Kalkmaling

Her er kvaliteten utmerket og både murere og malere i prosjektet ble svært overrasket over kvaliteten på kalkmalingen. Den dekker godt, er smidig, mager og lett å påføre. Det mest overraskende er at malinga ikke smitter. I juni kalkmalte vi halve fjøsveggen på Jarlsberg Hovedgård ved Tønsberg med to strøk, og dagen etter var det ingen avsmitting på veggen. Nå i august kunne man stryke både hender og tekstiler over malingen uten smitte. Spesielt vil dette være en velkommen egenskap for kirkene og andre mye besøkte bygninger. Konklusjonen er at østerskalkmalingen vi har produsert er av uvanlig god kvalitet.

Til venstre: Fjøsvegg, Jarlsberg Hovedgård, kalkmalt med østerskalk. Kalkmalingen smitter ikke av. Til høyre: Detalj kalkmalt fjøsvegg

Mørtel til fuging og puss

I juni laga vi i tillegg til kalkmaling også mørtel. Vi fuget og pusset et prøvefelt på fjøsbygningen på Jarlsberg. Her ble det benyttet grovkornet sand. Mørtelen fungerte, men var ikke så lett å arbeide med. Vi laget ny mørtel i august for å fortsette fuging og pussing av hele prøvefeltet. Denne mørtelen var av god kvalitet, smidig og gav god heft på veggen. Mørtelen ble laget av østerskalkdeig og 0-4 mm korning på sanden. Det gav et mye bedre resultat. Konklusjonen for fuging og pussing er at østersmørtel fungerer godt. 

Videre planer

Det neste nå er brenning av åpen mile på Lindholmen i Oslofjorden 18. september. Vi bygger en såkalt Jamaica-mile, som var vanlig til østersbrenning f.eks. på 1700-talet flere steder i verden langs kysten, der en ikke hadde tilgang på kalksten. Milen vil brenne i ca 24 timer. Vi ser med spenning frem til både brenningen og resultatene.

Om prosjektet

Atle Ove Martinussen, Martinussen Tradisjon og Kompetanse AS, er prosjektleder.

Samarbeidsparter: 

  • Norsk kvernsteinsenter ved Per Storemyr
  • Murmester Terje Berner
  • Murmester Tore Granmo

Prosjektet er finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune og Riksantikvaren 

20200826_001412

Terje Berner, Inger-Marie Aicher Olsrud og Atle Ove Martinussen

Prosessbilder

Kalkbrenning

Til venstre: Ovn nr 1 og 2 side om side pluss et vikingskip i luften i Tønsberg november 2019

I midten: Inne i ovnen. Brennende østers, ca 1100 grader

Til høyre: Ferdig brente østers klar til lesking

Menneskene-bag-brenningen

Til venstre: Tore Granmo i aksjon på Jarlsberg Hovedgård august 2020

Til høyre: Per Storemyr og Terje Berner blir intervjuet av NRK under kalksamling i juni 2020

 

Atle Ove Martinussen, Martinussen Tradisjon og kompetanse AS - facebook-profil

Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren