Hydraulisk kalk

Hydraulisk kalk fremkommer ved brænding af en kalksten med et lerindhold der er højere end 6% og er kendetegnet ved, at den hærder ved tilsætning af vand. Den kaldes også for en uren kalk.

Generelt kan det siges, at jo større indhold af lerminerel i kalken jo større styrke, mindre læskbarhed og jo bedre evne til at hærde under vand.

Naturligt forekommende hydrauliske kalktyper:

Svag hydraulisk kalk har 6-12% hydrauliske komponenter og mre end 65% calcium- og magnesiumoxid. De svagt hydrauliske kalktyper kan læskes.

Moderat hydraulisk kalk har 12-18% hydrauliske komponenter og mere end 60% calsium- magnesiumoxid.

Højhydraulisk kalk har 18-25% hydrauliske komponenter og over 55% calcium- og magnesiumoxid. Kalken lader sig ikke læske, og er det man forstår ved hydraulisk kalk.

Naturlig cement indeholder op til 45-55% hydrauliske komponenter og 45-55%  calcium- og magnesiumoxid. Naturlig cement kaldes også romancement og lader sig ikke læske. 

Mergel er kalkholdig ler, der meget kort forklaret, kan brændes til cement ved et lavt indhold af ler og til gule teglsten ved et højt lerindhold.

Kunstigt fremstillede hydrauliske kalktyper:

Kunstig hydraulisk kalk - kendt som Portland Cement - fremstilles ved at blande calciumcarbonat og lermineraler, som går i kemisk forbindelse med hinanden under brændingen.
 
Tilslagsmaterialer der sammen med luftkalk kan give hydrauliske egenskaber:
 
Pozzulaner
 reagerer i et stærk basisk miljø inden karbonatiseringen af kalkmørtlen og kan være trass også kendt som vulkansk aske, flyveaske, knust tegl eller teglmel af rødt tegl, rå moler, pimpesten, alunskifer og brændt kvarts.