Hvidtekalk

Kalkfarver og kalkvandslasering. Hvidtekalk er vådlæsket, brændt kalk, der efter afkøling hældes på spande. Den bedste hvidtekalk opnår man ved at udrøre kulekalk med vand. Kulekalken skal have lagret frostfrit i en kalkkule i min. 2 år, gerne mere, hvorunder kalk-partiklerne bliver mere og mere finkornede.

Fremstilling af hvidtekalk foregår ved at udrøre 10 liter langtidslagret kulekalk med 50 - 60 liter vandKulekalken er en forholdsvis stiv dejg, som udrøres ved pø om pø at tilsætte en femtedel af vandet, således at dejgen bliver mere og mere lind, og til sidst tilsættes resten af vandet under stadig omrøring. Den således fremstillede hvidtekalk er strygefærdig, men kan med fordel stå tildækket et par dage.

Kalkvand fremstilles på samme måde. 10 liter kalkdejg udrøres med 60 l vand. Efter et døgn har kalkpartiklerne bundfældet sig, og over bundfaldet har man nu ca. 50 l klart kalkvand, der har et svagt blåligt skær. På overfladen ligger et tyndt lag karbonatiseret kalk som et tyndt lag is og det skal fjernes forsigtigt for eksempel med en murske, idet den karbonatiserede kalk er inaktiv, og vil svække kalkvandet.

Den samme mængde kalkdejg kan genanvendes til fremstilling af kalkvand, indtil der ikke er mere hvidt bundfald i spanden efter en kraftig omrøring. Påstanden at man kun kan 'trække' kalkvand af hvidtekalken 3-4 gange eller 5-8 gange, er helt forkert og 'opfundet' af producenterne. Så længe en opløsning af calsiumhydroxid (kulekalk) i vand udløser et bundfald af Calsiumhydroxid, repræsenterer væsken oven over en mættet opløsning. Man kan derfor heller ikke 'forstærke' en hvidtekalk eller kalkfarve, d.v.s. en overmættet opløsning af Calsiumhydroxid i vand, ved at tilføre mere kalkvand eller ved at bruge kalkvand i stedet for vand i blandingen. 

Kalkvandet er klar til anvendelse til mange formål. Grunding af murflader, som skal have en overfladebehandling, fremstilling af hvidtekalk, efterbehandling af vandskurede, pudsede og kalkede overflader samt til stabilisering af afrenset renoveret murværk. Kalkvand er farveløst og kan derfor uden problemer anvendes på blank mur såvelsom til forstærkning af forvitrede sandstensornamenter og marmorudsmykninger.

Både hvidtekalk og kalkvand kan farves ved tilsætning af kalkægte pigmenter. Om en farve er kalkægte, kan prøves ved udrøring af farvestoffet med læsket kalk i et reagensglas og derefter gemme det et døgn. Sker der ingen misfarvning eller farveændring, er pigmentet kalkægte. Alle jordfarver er kalkægte mineralfarver. 

Okker er ler farvet gult til brunt af ferrihydroxyd. Den er lysægte og findes i mange nuancer.Terra di Siena er en stærkt jernholdig okkervariant. 
Terra di Pozzuoli er en naturlig rød okker. 
Kunstig rød okker fremstilles ved brænding af naturlige okkere som terra di Siena o.s.v., hvor ferrihydroxyd omdannes til den røde oxyd. 
Jernrødt, både den ægte hæmatit og den kunstige, jernoxid.
Koboltblåt, ultramarinblåt, kromoxyd (grøn), grønjord, umbra, kønrøg, mineralsort og grafit er alle kalkægte. 
Kemisk reagerer læsket kalk med jernvitriol som patinerer smukt i gyldne og røde nuancer. Hvidtekalk blandet med knust trækul giver efter patinering en smuk afdæmpet blå kulør.

Hvidtekalk er totalt diffusionsåben med en Z-værdi på 0, hvilket vil sige, at en kalket overflade stadig er diffusionsåben selv efter 500 overkalkninger!