Om foreningen

Formål
Formålet med å danne et NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK er, med inspiration fra England, Scotland og Irland, hvor nettverket "Building Limes Forum" har eksistert siden 1992, å samle produsenter, håndverkere, rådgivere, myndigheter, forskere og andre brukere og interesserte i kalk i byggverkt til et årlig seminar, hvor man kan:
- utveksle erfaringer
- avdekke behov - produsenter, håndverkere, rådgivere osv.
- høre om og se nye produkter eller forskningsresultater
- presentere ideer, nye projekter, ny viten
- samarbeide over de nordiske grenser

Emner
Emner som kan drøftes på NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK er f.eks.:
- Fremstilling Tradisjonell og industriell
- Anvendelse Restaurering og nybygg
- Utførelse Håndverket, normer og spesifikasjoner
- Egenskaper Tekniske og miljømessige
- Erfaringer Produsenter, rådgivere, håndverkere

Organisering
NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK er organisert som en alminnelig medlems- forening med et styre, en årlig generalforsamling og en årlig medlemskontingent. Styret består av medlemmer fra de nordiske landene, valgt på generalforsamlingen.

Aktiviteter
Det avholdes et felles nordisk møte minst én gang om året. Dette skjer på skift i de nordiske landene samt evt. i England m.m.
Utover dette holdes det mindre nasjonale møter om relevante emner.

Medlemskontingent 2017
Enkeltmedlemmer: 400 NOK/år (360,- DKK/år) (430,- SEK/år)
Firmaer: 1500 NOK/år (1350,- DKK/år) (1610,- SEK/år)
Studerende: 200NOK/år (180,- DKK/år) (215,- SEK/år)
Pensionister: 300NOK/år (270,-DK/åe) (322,-SEK/år)
Innmelding foretas på eget skjema.

Hjemmeside og Nyhetsbrev
Foreningens hjemmeside ligger på: www.kalkforum.org.
Her annonseres de kommende arrangementer og her kan man finne opplysninger om materialene, innlegg fra årsmøtene og andre møter og artikler og nyheter fra medlemmene.

Æresmedlem
Ewa Sandström Malinowski, Sverige


Bestyrelsen: 2017/2018

Formand:
Torben Seir, Danmark, e-mail: tsh@seir-analyse.dk
SEIR-Materialeanalyse
Tlf. +45 53589311

Næstformand:
Morten Langvik, Norge, e-mail: murdim63@gmail.com
Forsvarsbygg     
Tlf.: +47 477 92 655

Menige bestyrelsesmedlemmer
Kristofer Mattiasson, Sverige, e-mail: Kristofer@stucco.se
Stucco Maestro
+0046 076-830 70 18

Kati Winterhalter, Finland, e-mail: kati@okulus.fi
Arkitektbyrå Okulus
+35 8407185831

Suppleanter


Revisor.
Anders Nielsen, Danmark, telefon +45 30504191 e-mail: kiogan@webspeed.dk
DTU

Sekretariat:
Anne Lindegaard,
C/O Center for Bygningsbevaring, Raadvad 40, DK 2800 Lyngby. Danmark
Tlf. +45 45 96 99 90 / e-mail: post@kalkforum.org

..................................................................................

Arrangementsudvalg 2017 /2018

Listen  opdateres jævnligt og i takt med, at der kommer nye arrangementer.

Danmark
Torben Seir, Danmark, e-mail: tsh@seir-analyse.dk
SEIR-Materialeanalyse
Tlf. +45 53589311

Søren Vadstrup, Danmark, e-mail: soren.vadstrup@kadk.dk
Det Kgl. Danske Kunstakademi
Tlf. +45 29454096

Linda Jill Peitersen, Danmark, e-mail: lip@teknologisk.dk
Teknologisk Institut
Tlf. +45 72202331

Norge
Britt-Alise Hjelmeland, Norge, e-mail: britt.alise.hjelmeland@forsvarsbygg.no
Forsvarsbygg , Nasjonale Festningsverk.

Jens Petter Lunde, Norge, e-mail: jens.petter.lunde@jpl.no
Malermester Jens P.Lunde

Atle Elverum, Norge, e-mail: atle.elverom@kirken.no
Nidaros Domkirkens Restaureringsarbeider

Sverige:
Kristofer Mattiasson, Sverige, e-mail: Kristofer@stucco.se
Stucco Maestro
+0046 076-830 70 18

Daniel Nymberg, Sverige., e-mail: daniel@malarkalk.se
Målarkalk
Mobil: +4670-7726932 / Växel: +4642-225018

Kristin Balksten, Sverige, e-mail: kristin.balksten@konstvet.uu.se
Uppsala Universitet, Campus Gotland