Medlemskab af Nordisk Forum for Bygningskalk

Indmeldelse og betaling kan nu ske elektronisk. Fra samme side er det muligt for eksisterende medlemmer at ændre deres stamdata HER

Medlemskontingent for 2018
Enkeltmedlemmer: 400 NOK/år (360,- DKK/år) (430,- SEK/år)
Studerende: 200NOK/år (180,- DKK/år) (215,- SEK/år)
Pensionister: 300NOK/år (270,-DK/åe) (322,-SEK/år)

Hvis man ønsker at deltage i foreningens arrangementer og årsmøder, så skal man fremover være registreret som enkeltmedlem.

Firmamedlemskaber er fra 2018 erstattet af en sponsorordning, hvor sponsorerene f.eks. kan benytte foreningens logo på egen hjemmeside. Et sponsorat koster typisk 5.000 DKR men der kan også træffes andre aftaler. Sponsorerne vil kunne ses på hjemmesiden HER

Ønsker du at bidrage til foreningens arbejde via en sponsorordning, så kontakt os meget gerne eller pr e-mail på adressen: post@kalkforum.org

eller pr. post på adressen: 

Nordisk Forum for Bygningskalk
c/o  Center for Bygningsbevaring
Raadvad 40
DK 2800 Raadvad
Danmark

CVR-nummer: 35360905

PERSONDATAFORORDNING (GDPR)
Kalkforum har som forening en legitim grund til at behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at foreningen kan opkræve kontingent og udsende invitationer til arrangementer og nyhedsbreve. Det betyder at Kalkforum typisk har følgende oplysninger på medlemmerne: navn, adresse, land, firma, e-mailadresse og evt. telefonnummer, hvilket alt sammen også fremgår af medlemslisten. Som medlem kan man til enhver tid få oplyst, hvilke data vi har gemt, ved at logge sig ind til medlemslisten fra hjemmesiden, ved at sende en e-mailforespørgsel eller ved at ringe til sekretariatet.