Medlemskab

Medlemskontingent for 2017
Enkeltmedlemmer: 400 NOK/år (360,- DKK/år) (430,- SEK/år)
Firmaer: 1500 NOK/år (1350,- DKK/år) (1610,- SEK/år)
Studerende: 200NOK/år (180,- DKK/år) (215,- SEK/år)
Pensionister: 300NOK/år (270,-DK/åe) (322,-SEK/år)

Innmelding foretas på skjema nedenfor og sendes pr e-post
til:  

Tilmeldingsskema

eller pr post til:
Nordisk Forum for Bygningskalk
c/o Anne Lindegaard.
Center for Bygningsbevaring
Raadvad 40
DK 2800 Raadvad
Danmark

CVR-nummer: 35360905