Årsmøte 29. og 30. oktober 2015 Oslo, Norge
Årets konferanse vil bli avholdt i Oslo Militære Samfunn tett inntil Akershus festning og med Norsk Arkitekturmuseum og Christian IVs kvadratur som nærmeste nabo. Nordisk kalkforums norske avdeling i samarbeid med Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk, Byantikvaren i Oslo og Riksantikvaren står som arrangør. 
Læs mere