Årsmøde og generalforsmaling 2018 afholdes i Århus den 25.-26.-27. oktober

NYHED

MUREMØRTEL - begrebsafklaring
Ved en høring i Rådvad i 2016 om murermørtler, blev vi opmærksomme på at udtrykkene eksempelvis kalk, kalkmørtel, hydratmørtel, hydraulisk kalkmørtel, vådmørtel og cement bruges meget upræcist indenfor murerfaget og synes at medvirkende til at skabe forvirring om fagets materialer og metoder.
En gruppe af videnpersoner, nedsat af Nordisk Forum For Bygningskalk har siden arbejdet for at skabe klarhed over begreberne og har udarbejdet et ganske detaljeret notat der giver en logisk, historisk og teknisk afklaring af, hvad der er hvad, hvad det hedder, samt anvendelsesmulighederne for de forskellige mørteltyper.
Notatet repræsenterer viden fra forskere og fagfolk fra Nordisk Forum for Bygningskalk, DTU-BYG, TI-Murværk, Kunstakademiets Arkitektskole, Center for Bygningsbevaring i Raadvad og Bygningskultur Danmark.
Gruppen lytter gerne hvis nogle af medlemmerne har kommentarer til indholdet, da notatet stadig under udarbejdelse.
Læs mere HER

Kalkforums Årsmøde 2018

Årsmødet er kalenderlagt til afholdelse i Århus i Danmark. Foreløbig programskitse:
Mulighed for ankomst onsdag aften den 24. oktober. Seminarprogram og generalforsamling torsdag den 25. oktober og seminarprogram på Teknologisk Institut / Murværk fredag den 26. oktober. Lørdag den 27. oktober bliver der arrangeret ekskursioner.
Når der foreligger et program og tilmeldingsmulighed, så får medlemmerne direkte besked og der lægges også info ud på denne side.